Általános szerződési feltételek

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) csak a vevő és az eladó közötti, a www.bordasfal-shop.hu elektronikus bolton keresztül létrejött üzleti kapcsolatokra vonatkoznak.

1.2. Az Eladó alatt a FUSION Slovakia s.r.o. kereskedelmi székhelyű vállalat Masarykova č. 2, 040 01 Kassa, IČO: 44 086 351, Ič HÉA: SK 2022581990, bejegyezve a Kassa I Kerületi Bíróság cégnyilvántartásában, szekció: Kft., Sz. Sz .: 21617 / V.

1.3 A vevő olyan fogyasztó vagy vállalkozó, aki az engedélyezést követően a boltrendszer által feldolgozott elektronikus megrendelést küldött.

1.4. A fogyasztó olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében nem jár el.

1.5. A vállalkozó:

-a cégnyilvántartásban bejegyzett személy,

            -kereskedelmi engedély alapján üzleti tevékenységet folytató személy,

            -olyan személy, aki üzleti tevékenységet folytat a nem kereskedelmi engedéllyel, különös előírások szerint,

            -olyan személy, aki mezőgazdasági termelést végez, és amelyet külön rendeletben bejegyeztek.

Az ÁSZF alkalmazásában vállalkozónak is kell érteni azt, aki vállalkozása során az előző mondatnak megfelelően jár el. Ha a Vevő a megrendelésben megadja azonosító számát (IČO), elismeri, hogy az ÁSZF-ben a vállalkozók számára előírt szabályok vonatkoznak rá.

Az eladó és a vállalkozó közötti, a vállalkozóval fennálló jogviszonyokat a jelen ÁSZF nem szabályozza kifejezetten, vagy az eladó és a vevő közötti szerződést a 3. sz. törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 513/1991 Coll., Módosított kereskedelmi törvénykönyv, valamint a kapcsolódó rendeletek. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén a szerződés szövege az irányad

1.6. A vevő és az eladó kapcsolatait ezek az általános szerződési feltételek szabályozzák, amelyek mindkét felének kötelezőek. Az általános üzleti feltételek által nem szabályozott kérdésekben az eladó és a vevő közötti kötelezettségviszonyra a Szlovák Köztársaság jogrendje, különös tekintettel a 1045. sz. 40/1964 Coll. A módosított polgári törvénykönyv 250/2007 Coll. törvény a fogyasztóvédelemről, módosítva. 102/2014 Coll. a fogyasztók védelméről az áruk értékesítésekor vagy szolgáltatások nyújtásakor, távolról szóló szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján, módosítva, és 22/2004 Coll. az elektronikus kereskedelemről módosítva.

1.7. A fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései és a fogyasztó jogait szabályozó törvények nem vonatkoznak azokra a vevőkre, akik a 3. sz. Törvény értelmében nem fogyasztók. 250/2007, vagy aki üzleti célokra vásárol árukat, és nem személyes fogyasztásra. Ennek a személynek nincs a fogyasztó jogai az alkalmazandó jogszabályok értelmében. Ebben az esetben az áruk hibáinak felelõsségét, valamint az eladó és a vevõ, aki nem fogyasztó, kölcsönös kapcsolatait a 3. sz. Törvény rendelkezései szabályozzák. 513/1991, Módosított Kereskedelmi Kódex, valamint a kapcsolódó rendeletek és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek, amelyek kizárólag vállalkozók számára készültek

1.8. A www.bordasfal-shop.hu weboldalon történő megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket az Eladó által bejelentett áruk szállítási feltételeit. Megrendelés benyújtásával a Vevő igazolja, hogy megismerte ezeket az ÁSZF-t, amelyek a Panaszok Eljárási Szabályzatának és a "Szállítás módjai" szerves részét képezik, a megrendelt szolgáltatás feltételeit vagy az engedély jogosultságát,megrendeléseket. A Vevő az ÁSZF másolatát megkapja a megrendelés megerősítésének mellékleteként a megadott e-mail címre.

1.9. A Vevő tisztában van azzal, hogy olyan termékek megvásárlásával, amelyek az eladó kereskedelmi ajánlatában szerepelnek, nem szerez semmiféle jogot az eladó vagy más társaságok bejegyzett védjegyeinek, márkaneveinek, vállalati logóinak vagy szabadalmainak használatára, kivéve, ha egy adott szerződésben kifejezetten másként állapodnak meg.

1.10 Termékeket természetes és jogi személyek vásárolhatnak. Az elektronikus megrendelést elektronikus űrlapon küldik el, amely tartalmazza a vevőre vonatkozó információkat, az üzlet ajánlatából megrendelt termékek listáját és az üzlet rendszer által feldolgozott megrendelés teljes árát. Ezek az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák az üzemeltető és a vevő jogait és kötelezettségeit jelenlegi verziójukban. A regisztráció során a Vevő beleegyezik abba, hogy teljes mértékben elolvasta az ÁSZF-t, megértette annak tartalmát és egyetért velük

1.11 A portálon bemutatott áruk adatait (különösen a rendelkezésre állás, az ár, a méret, a készlet) az eladó nem frissíti online. Ez az árukra vonatkozó információ a vásárlási portálon a tényleges helyzethez képest nem mindig helyes és teljes. A bevásárló portálon egy elemnél megjelenő "elérhetőség" jelzés nem értelmezhető az eladó általi kézbesítési határidőként. Az áruk bejelentett elérhetősége csak egy indikatív, nem kötelező érvényű becslés arra az időre, amely várhatóan eladja az eladó rendelkezésre álló készletét. Az árukat nem lehet előre megmutatni a vevőnek, nem mindig lehetséges megrendeléseket elfogadni és elfogadni, illetve harmadik fél útján kézbesíteni. A bevásárló portálon keresztül értékesített árukat mindig az eladó tényleges készlete korlátozza, és az áruk megrendelése  vagy kézbesítése az eladásuk után még egy másik személyen keresztül sem lehetséges. A Vevőt mindig megfelelő módon tájékoztatják az áruk kézbesítésének ilyen kivételes tényéről, és megkötött szerződés esetén a feleknek joguk van a szerződéstől elállni.

1.12 Az áruk eladásával vagy megrendelésével kapcsolatban az eladó és a vevő között megkötött távértékesítési szerződés alapján, vagy a szerződéssel kapcsolatos bármilyen bizonytalanság vagy probléma esetén a vevő telefonon veheti fel a kapcsolatot az eladóval. +421 917 264 941  e-mailben a bordasfal.shop@gmail.com címen.

Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

A Kassai régió SOI Felügyelõje

Vrátna 3, P.O. Box 35 Košice

Termékkontroll és Fogyasztóvédelem Tanszék

tel. č.: 055 / 6220 781

fax č.: 055 / 6224 547

e-mail: ke@soi.sk

2. Beszerzési szerződés megkötése (Rendelés / Aru  Rendelés)

2.1. A vételi szerződés megkötésének feltétele a valóságos, és az összes regisztrációs űrlap szükséges adatainak és részleteinek teljes kitöltése, beleértve a telefonos kapcsolatot. Ha nem tud közvetlenül megrendelni, akkor a megrendelését e-mailben küldheti el a Bordasfal.shop@gmail.com címre. Az e-mailekben jelölje meg az áruk nevét, a darabszámot stb. és felvesszük Önnel a kapcsolatot (pontos cím és telefonszám)

2.2 Az összes beérkezett elektronikus megrendelés szerződéses ajánlatnak minősül, és kötelező érvényű. A megrendelés kézhezvételekor az eladó haladéktalanul elküldi a megrendelés kézhezvételét; az adásvételi szerződés megkötöttnek tekintendő a megrendelés visszaigazolásának a megrendelésben megadott e-mail címre történő megérkezését követően

2.3 A megrendelést az eladó e-boltjának weboldalán a következő rendelkezésekkel összhangban hajtják végre § 4 bekezdés Törvény 2. cikke 102/2014 a fogyasztó védelme az áruk vagy szolgáltatások eladása során az eladó távollevők közötti vagy üzlethelyiségen kívüli szerződés alapján és egyes törvények módosításával, valamint a "Megrendelés fizetési kötelezettséggel" gombra kattintással, ezáltal megerősítve, hogy a fogyasztó a megrendelés tartalmaz fizetési kötelezettséget.

2.4 Az üzemeltető, a kereskedelem jellegétől, az áruk típusától függően, jogosult megbízható módon (telefonon, írásban) kérni a vevőtől a megrendelés engedélyezését. Ha a vevő megtagadja az engedélyt, az üzemeltető a megrendelést érvénytelennek tekinti.

2.5. Azokat a megrendeléseket, amelyek hamis, félrevezető személyes információkat tartalmaznak, vagy hibásan működő telefonszámmal (érvénytelen telefonszám) vagy érvénytelen (nem létező) e-mail címmel látják el, nem kézbesítették az eladónak, és a megrendelésben szereplő személyes információkat az eladó megsemmisíti. törvényben meghatározott módon 122/2013. a személyes adatok védelméről, módosítva

3. Az áruk árai, kedvezmények, postaköltség és csomagolás
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-6 munkanapon belül. Nagyobb összegű, mennyiségű megrendelés esetén kérjük hívja  számunkat további információért (szállítás, árukészlet ellenőrzése).

3.1. Az áruk vételárát, a szállítási költségeket is beleértve, a vevő fizeti az áru kézbesítésekor / banki átutalás / on-line fizetés. A számlára történő befizetés esetén, ha azt a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül nem teljesítik, az eladónak joga van a megrendelést visszavonni

3.2. Minden, a megrendelt árukkal történő szállítmányhoz számlát (adó okmányt) kell csatolni, amely szállítási és garancialevélként is szolgál. A megrendelt áruk és a szállítási költségek (azaz a szállítás, kézbesítés, szállítás) kerülnek kiszámlázásra. A postai összeg az áruk súlyától függően változhat. Az áru végső ára a vevő számára a megrendelés megerősítésében szerepel

3.3 Az áruk érvényes árai fel vannak tüntetve az áruk megrendelésekor az egyes tételek áfájával együtt, és azokat az engedély megerősíti.

3.4. Az eladó fenntartja a jogot az árak megváltoztatására kivételes esetekben, amikor az áruk gyártói és szállítói jelentõsen megváltoznak a szállítási feltételekben, valamint jelentõsen megnövekszik az infláció, az árfolyamok és az esetleges nyomtatás, közzétételi hibák. Ebben az esetben a vevőnek joga van azonnal visszavonni a szerződést.

3.5. Az áruk kiszállításának költségeit a vevő általi szállítási mód kiválasztásakor adják meg, és kizárólag a www.bordasfal-shop.hu online áruházban történő vásárlásokra vonatkoznak

3.6. Az eladó garantálja az áruk kiszállítását az e-üzletben az áru megrendelésekor megadott áron. Ez nem vonatkozik a 4.11. Pontban említett esetre. a harmadik mondat és a 3.4

Fizetési módok:  

3.7. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően küldjük a termékeket 

4. Szállítási feltételek

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz . A számlát a  csomag tartalmazza. 

4.1. Az eladó vállalja, hogy a megrendelt árut a Vevő által a megrendelés teljesítésekor választott módon (futárral, saját eszközzel vagy a Vevővel történő megállapodás alapján) szállítja, és úgy csomagolja, hogy a szállítás során ne sérüljön meg, és megadja a szükséges dokumentációt .

4.2. A vevő vállalja, hogy átveszi a megrendelt árut, ellenőrzi a csomagolás integritását, és teljes egészében megfizeti az árut.

4.3. GLS FUTÁRSZOLGÁLAT  3.000, - HUF az egész Magyarószág területére. 

 A szállítás időpontjáról a megadott telefonszámra küldött sms-ben tájékoztatjuk. A szállítás munkanapokon 8-17 óra közt történik. A futár egyedül végzi a csomagok kiszállítását, ezért a 40kg-nál nehezebb termékek esetében minden esetben kérünk segítséget a vásárlóktól, hogy a megrendelt terméket a futár gépjárművéből kivegyék. Kiszállítási alapdíjaink földszinti első ajtóig történő szállításra vonatkoznak.
A szállítási határidő 2-4 munkanap, ha nincs feltüntetve másként. Abban az esetben ha valamely árucikkünket kiárusítottuk és jelen pillanatban nincs raktáron, erről Önt e-mailben vagy telefonon értesítjük.

4.4 Az áruk átvételekor a futár előtt mindig ellenőrizze az áruk tartalmát. Az áruk és a csomagolás nem sérülhetnek, vagy hiányozhatnak a mellékelt tartozékok. Ha ez történik, mindig írja le a kárjelentést a futárral, és tudassa velünk, hogy az áruk megsérültek.

4.5 A készletben lévő árukat a lehető leghamarabb, legkésőbb a vételi szerződés megkötésétől számított 1-14 munkanapon belül küldjük el a vevőnek. Kivételes esetekben a szállítási határidő hosszabb lehet, külön megállapodás és mindkét fél jóváhagyása esetén.

4.6 Abban az esetben, ha az áruk nincsenek raktáron, az eladó vállalja, hogy erről haladéktalanul értesíti a vevőt, és megállapodik a további lépésekről. A kézbesítés általában 5 munkanapot vesz igénybe.

4.7 Az eladó nem vállal felelősséget az áru szállításáért, amelyet a Vevő tévesen megadott címe okozott az áru megrendelésekor. az áru szállításának a szállító által okozott késése, vagy olyan előre nem látható akadályok által okozott késések, amelyeket az eladó nem tudott befolyásolni (magasab hatalmok).

4.8 A magasab hatalmat olyan eseteknek tekinthetők, amelyeket a felek nem függnek, vagy befolyásolnak, pl. háború, mozgósítás, lázadás, természeti katasztrófák, az egyes médiaszolgáltatások kiesése, forgalom összeomlása, kiszámíthatatlan bukások stb.

4.9 A vásárlót a megrendelés állapotáról e-mailben értesítjük a megrendelésben megadott címre.

4.10 Abban az esetben, ha a megrendelt árut a várt időpontban nem lehet a vevőnek kézbesíteni, az eladó értesíti a kézbesítés új várható időpontját.

4.11 Ha nem tudja vagy nem érkezik  átvenni a küldeményt a megadott határidőn belül, kérjük, tájékoztasson minket. A GLS futárszolgálata kb.10 napig képes tárolni a raktárban. Ezen határidő lejártát követően a küldeményt kérésre újra elküldjük, de az eladó újra felszámolja a költségeket. Ha a küldeményt visszaadják nekünk anélkül, hogy az ügyfél értesítést küldne nekünk a visszatérésről, akár a küldemény károsodása, akár más ok miatt, akkor a küldeményt nem küldjük el újra. Az ügyfelet megbízhatatlanként jelöljük meg, és további megrendeléseket nem dolgozunk fel.

4.12. A szállítás helyét a vevő megrendelése alapján határozzuk meg. Az  tárgyának a megadott helyre történő szállítását a kézbesítés teljesítésének kell tekinteni. Az áruk tulajdonjogát a vevő kapja meg annak átvételével és a vételár megfizetésével.

5. Visszavonás a szerződéstől

5.1. A Vevő elállása a szerződéstől, ha a vevő fogyasztó

A Vevőnek az alábbiak szerint van joga: 102/2014 Coll. a módosított formában indoklás nélkül távozik a vételi szerződésből azon a napon belül, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél, a fuvarozó kivételével, elfogadja az árut. Az elállási időszak fennáll, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az eladónak megküldik az említett határidő lejárta előtt.

A vevő az e pont szerinti elállási határidő kezdete előtt felmondhatja a szerződést.

A vevő az elállási jogát kifejezetten a szerződéstől való elállással vagy az eladó weboldalán, a www.bordasfal-shop.hu oldalon közzétett mintaszerkezet felhasználásával gyakorolhatja

Amennyiben a Vevő vállalkozó, a Vevő eláll a szerződéstől

A vevő vállalkozó nem jogosult elállni a szerződéstől, ha a vásárolt áruk értéke ado-val meghaladja az 17 967 FT, vagy a szerződés tárgya rendelésre készült áruk. Abban az esetben, ha a vevő vállalkozó, a vevőnek pótolhato elállást lehet felajánlani a vásárlási szerződésből, a visszaküldött áruk állapotától, az elvesztett garancia és a visszaküldött áruk aktuális árától függően. Az árukat az eladó értékeli. Ha a két fél számára elfogadható feltételekben nem állapodnak meg, az árut az eladó költségén visszaküldik. Az eladó jogosult a felmerülő többletköltségeket felszámítani a Vevőre akkor is, ha a Vevő Vállalkozónak tizennégy napon belül felmondhatja a vételi megállapodást (pl. Hiányos vagy sérült csomagolás esetén).

Ha érdekli az áru vállalkozóknak történő visszaküldése, kérjük, küldje el az áru visszaküldésére vonatkozó kérelmet a bordasfal.shop@gmail.com címre az 5.2 pont szerint.

A felülvizsgálat után értesítést kap a következő lépésekről

5.2 Hogyan kell eljárni a vételi szerződés elállása esetén?

Mivel a visszavonás esetén a szerződést a kezdetektől kezdve elállják, az eladó visszaküldi vagy helyettesíti a vevőnek, a vevő pedig az eladónak, az összes kölcsönösen elfogadott teljesítést.

Ha a Vevő az 5.1. Pontban meghatározott határidőn belül él az elállási joggal, a Vevőnek egyértelmű elállási értesítést vagy az eladó weboldalán közzétett mintaszerű formanyomtatványt kell megküldenie a FUSION Slovakia, Hraničná no. 2, 040 17 Kassa, vagy e-mailben az eladó címére bordasfal.shop@gmail.com , feltüntetve a megrendelés számát és dátumát, beleértve annak specifikációját (áruk és vételár), a vevő nevét és vezetéknevét és címét, az elállás dátumát és a visszaküldési címet pénz, ha ez eltér a vevő címétől.

A vevő köteles az árut postai úton (NEM küldemény formájában a COD-nak) legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, vagy személyesen átadni. az eladó által a FUSION Slovakia s.r.o.-nak, Hraničná no. 2, 040 17 Kassa. A visszaküldött áruknak eredeti csomagolásban, sértetlennek, teljesnek kell lenniük, minden tartozékkal és dokumentációval együtt. Ezen feltételek be nem tartása esetén a visszavonást nem fogadják el. Az áru visszaküldésének költségeit a vevő viseli. A sérült áruk visszaküldése esetén, amelyek meghaladják a tulajdonságok és a funkcionalitás meghatározásához szükséges kezelést, az eladó jogosult kártérítést igényelni a vevővel szemben. egyéb jogi követelések. Jogában áll e követeléseket a vételár visszatérítésére vonatkozó követeléssel szemben beszámítani (a bizonyított garanciahiány miatt visszaadott áruk kivételével).

A szerződéstől való elállást követően az eladó vállalja, hogy visszatéríti a vevőnek a tőle a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kapott összes befizetését, ideértve az áruk vevőnek történő kiszállításának költségeit is; ez nem vonatkozik, ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket az eladó a Vevő által a vételár megfizetésére használt módon visszaküldi a Vevőnek, legkésőbb az elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül.

A Vevő tudomásul veszi, hogy nem mondhat el a szerződéstől, amelynek tárgya az áruk eladása vagy a § - 7 bekezdés Törvény 6. cikke 102/2014 Coll. módosítva, különösen:

a) szolgáltatás nyújtása, amennyiben annak nyújtását a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdték meg, és a fogyasztó kijelentette, hogy kellőképpen értesítették arról, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállási jogot, miután a szolgáltatást teljes mértékben nyújtották

b) a fogyasztó egyedi igényeihez igazított áruk, testreszabott áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk eladása

c) védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek,  könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, feltéve, hogy a vásárló kicsomagolta a csomagolást

6. Nem teljesítés - az adásvételi szerződés megszegése

6.1. A készpénz-átvételi küldeménynek a tárolási időszak alatt történő indokolatlan és indokolatlan elfogadása esetén a vásárlási szerződést megsértik, mivel a fogyasztót mindig tájékoztatják a megrendelés visszaigazolásáról és állapotáról (telefonon vagy e-mailben). Az ügyfelet automatikusan 7 186 FT összegű díj terheli. E célból számlát vagy fizetési információt állítanak ki a büntetés kifizetésére postai úton vagy elektronikus formában, 7 napos futamidővel.

6.2. Ebben az esetben az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy 7 napon belül aktívan kérjen ismételt szállítást, és az áru után fizetett összeget előre utalja a vállalat számlájára. Ebben az esetben a vételi szerződés megszegéséért nem számítják fel. A megrendelés nemfizetése, felmerült költségek vagy a díj megadott határidőn belüli törlése esetén a jogérvényesítés iránti kérelmet kell benyújtanunk. Az ügyfél a teljes felelősséget viseli egy ilyen helyzetért, és viselte a magasabb költségeket is, amelyek cselekedeteik miatt a visszatérítés ilyen késedelmeiből fakadnak.

7. Garancia, igények, dokumentumok

7.1. Ez a panasztételi eljárás a www.bordasfal-shop.hu weboldalon vásárolt árukra vonatkozik. Minden árut számlával kísértünk, amely garanciakártyának számít.

7.2. Az eladó felel a hibákért, amelyek az áruknál vannak, amikor a Vevő azokat elfogadja, valamint az árukon a garanciaidőn belül felmerült hibákért.

7.3. A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor az árut a vevő megkapta. A jótállási időtartamot az áru-nyugtán feltüntetik. Ha nem említik, akkor a törvény ezt 24 hónapra írja elő. Az áruk bármilyen hibája a garancia teljes időtartama alatt igényelhető. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget az áruk hibáért, amelyeket a Vevő cselekedetei vagy mulasztásai okoztak, vagy az áruk mechanikai sérüléseiért, a nem megfelelő használatért vagy a Vevő vagy harmadik személyek beavatkozása miatt. A természeti katasztrófa által okozott hibák szintén nem tartoznak a garancia alá.

7.4. Az áru átvételekor a Vevő köteles haladéktalanul ellenőrizni, hogy az árut megrendelték-e, sértetlen-e az áru, nincs-e nyilvánvaló hiba (az eredeti csomagolás integritása vagy a feladó eredeti szalagja, a csomag látható  sérülése, látható részleges veszteség) Ha az átvételkor az áruk nem felelnek meg a vételi szerződésnek, a címzett köteles feltüntetni az eltéréseket a fuvarozó fuvarlevelén, vagy azonnal le kell írni a kár nyilvántartását, és köteles haladéktalanul értesíteni az eladót a FUSION Slovakia sro, Masarykova č. 2, 040 01 Kassa. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hibás áruk listáját, az áruk kódját, a számla számát, a hiba rövid leírását és az áru típusától függően egyéb kiegészítő információkat.

7.5. Az áruk olyan hibái esetén, amelyek az áruknál vannak, amikor azokat a vevő átveszi, vagy amelyek a jótállási időszak alatt fordulnak elő, a vevőnek a következő igények állnak fenn:

a) ha a hiba az áruk eltávolítható hibája, a vevőnek joga van ilyen hibát ingyenesen, időben és megfelelő módon eltávolítani; jogosult áruk cseréjére. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó mindig helyettesítheti a hibás termékeket hibás termékekkel, kivéve, ha ez a Vevőnek komoly nehézségeket okoz;

b) ha az áruk eltávolíthatatlan hibája megakadályozza az áruk hibátlan vagy eltávolítható használatát, de a hiba javítás utáni ismételt előfordulása vagy nagyobb számú hiba miatt a vevőnek joga van az árut cserélni vagy visszavonás;

c) az a) pontban említettektől eltérő áruk hibái esetén; b), a vevőnek ésszerű árengedményre van szüksége az áruk árán / az eladó jogosult a vevőnek jóváírási nyilatkozattal felmondni a szerződést.

7.6 A jótállás nem vonatkozik a nem megfelelő működés, nem megfelelő kezelés, használat vagy telepítés, amely a felhasználói kézikönyvvel ellentétes, vagy a túlzott mechanikai kopás okozta hibákra. Ez nem vonatkozik a természeti katasztrófák, természeti katasztrófák, heves károk, időjárási körülmények vagy szélsőséges és szokatlan körülmények közötti üzemeltetés által okozott károkra. A jótállás akkor jár le, ha olyan személy jogosulatlanul beavatkozik, amelyet az üzemeltető vagy az áru gyártója kifejezetten nem engedélyezett.

7.7. Az áruk megjelenésében bekövetkező olyan változás, amely nem befolyásolja azok funkcionalitását, nem az áruk hibája.

7.8. A bejelentett áruknak teljesnek kell lenniük, lehetőleg az eredeti csomagolásban (a dobozt nem kell mellékelni), és az eladó címére kell eljuttatni: FUSION Slovakia s.r.o., Hraničná no. 2, 040 17 Košice.A visszavonás az eladó által igényelt áruk kézhezvételétől számított 30 napon belül megoldódik. A panasztételi eljárás befejezésekor, valamint az eladó kérésére a vevő 15 napon belül köteles átvenni az árut az eladótól, ha a panasz javítás, engedmény, áruk (új áruk) cseréje vagy a panasz elutasítása formájában történt. A fogyasztói panaszokat és javaslatokat az eladó székhelyére lehet címezni.

7.9. Az eladó a panaszokat a 2. sz. Törvény szerint kezeli. 40/1964 Coll. A módosított Polgári Törvénykönyv és a 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről, módosítva.

7.10. A vevőnek - a fogyasztónak - jogában áll jogorvoslatért fordulni az eladóval (e-mailben a bordasfal.shop@gmail.com címen), ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó kezeli a panaszt, vagy ha úgy gondolja, hogy az eladó megsértette jogait. Ha az eladó megtagadja a kérelem megválaszolását, vagy az elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a 391/2015 Coll. Törvény alapján a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezési szervezetet (ADR-egységet) benyújtani. Az alternatív vitarendezési szervezetek testületek és felhatalmazott jogi személyek a 391/2015 Coll. Törvény 3. szakaszának megfelelően. A fogyasztó a 391/2015 Coll. Törvény 12. §-ában meghatározott módon nyújthat be petíciót.

A fogyasztó panaszt nyújthat be az Alternatív Vitarendezési ODR platformon is, amely online elérhető a> oldalon

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Az alternatív vitarendezést csak fogyasztó használhatja - természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti, foglalkoztatási vagy foglalkozási területén belül nem cselekszik. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, a fogyasztói szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát érinti. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők közötti szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a jogvitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a7 186 FT. Az AVR-jogalany megkövetelheti a fogyasztót, hogy az ADR megindításáért legfeljebb 1 796 FT számítson fel héával.

Az alternatív vitarendezési szervezetek listája elérhető a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának weboldalán - https://www.mhsr.sk

7.11. A pontos utasítások és a panaszprotokoll ITT találhatók: https://www.fusion.sk/home/Advertising/

7.12.Ha a vevő vállalkozó: az eladó megpróbál állítást benyújtani a követeléstől számított 30 napon belül. Ez a határidő azonban meghosszabbítható a szükséges idővel, a körülményektől, az árutípustól és a szállító helyétől függően. A vásárlót e-mailben értesítik erről a döntésről. Ha ez egy eltávolítható hiba, az áru javításra kerül. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza meg a normál használatot, az eladó és a vevő megállapodhat az áruk árának ésszerű engedményében. Kedvezmény esetén ezt a hibát később nem lehet igényelni. Ha a hibát nem lehet megjavítani, és megakadályozza, hogy a tárgy hibásan felhasználható legyen, az eladó jogosult a hibás árut azonos vagy hasonló hasznos tulajdonságokkal rendelkező termékekre cserélni, vagy jóváírást kiállítani. Ha a panaszt újra cserélték, a jótállási idő a panasz időtartamával meghosszabbodik.

Ha az igényelt árukat a panasz benyújtásának határidejétől számított egy hónapon belül nem veszik át, és ha később, a teljesítésről szóló értesítéstől számított egy hónapon belül, az eladó jogosult napi 180 FT tárolási összeget számítani fel. áfával. Ha a vevő nem veszi át a terméket a kézhezvételétől számított hat hónapon belül, az eladónak joga van a terméket eladni. Az eladó tájékoztatja a Vevőt a tervezett eladásról, és ésszerű kiegészítő időt biztosít a Vevőnek az áru felvételére. Ha nem válogatott tárgyat adnak el, az eladó az eladásból származó bevételt fizeti a vevőnek a javítás vagy kiigazítás árának, a tárolási díjnak és az eladás költségeinek levonása után. A vevőnek élnie kell az eladásból származó jövedelem jogával az eladóval.

8. Az áruk alkalmazásának / összeszerelésének és felhasználásának feltételei:

8.1. A termékek összeszerelésével / alkalmazásával kapcsolatos költségeket nem tartalmazzák az áruk beszerzési árában, és az eladó nem köteles a vevőt megadni.

9. Adatvédelem

A adatvédelem általános feltételei


A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő, ha természetes személy, megrendelésében megadja az Eladónak nevét és vezetéknevét, állandó címét, beleértve irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő, Az eladó bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a megadott személyes adatokat, valamint törölheti regisztrációját, miután bejelentkezett az e-kereskedelem weboldalára a Saját fiók alatt. arról tájékoztatja a vevőt, hogy a (14) bek. Törvény 2. cikke 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről, valamint egyes módosított törvények módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban: ZNOOÚ), az Eladó, mint adatkezelő a Vevő személyes adatait a vételi szerződés megkötése során kezeli. szerződést megelőzően a vevővel fennálló kapcsolatokban, és a vevő személyes adatainak feldolgozása szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelyben a vevő valamelyik félként jár el. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait a vonatkozó szlovák jogszabályokkal összhangban kezeli és  kijelenti, hogy személyes adatait kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott célra szerezheti be, és betartja a személyes adatok feldolgozásának a törvény 6-13. §-ában meghatározott alapelveit. az "Elfogadom a Felhasználási feltételeket" négyzet bejelölésével. a megrendelés benyújtása előtt megerősítette, hogy az eladó világos, érthető, könnyen hozzáférhető és megváltoztathatatlan módon értesítette őt:

1.A jelen irányelv alkalmazásában a személyes adatok tartalmaznak vezeték- és utónevet, e-mail címet, telefonszámot, számlázási címet, kézbesítési címet, IP-címet,  információkat a 16 éves korról.

2.FUSION Slovakia s.r.o. a www.bordasfal-shop.hu e-üzlet üzemeltetőjeként, valamint a Személyes Adatok Kezelőjével egyidejűleg tájékoztatja a Személyes adatok feldolgozásának módjáról és mértékéről, ideértve az érintett személy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogainak terjedelmét is.

3.Az érintett természetes személy, aki árukat és szolgáltatásokat vásárol az Üzemeltetőtől.

4.A személyes adatok feldolgozásakor az adatkezelő a következő jogszabályoknak megfelelően jár el: 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: CPA) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: rendelet)

5.Az Üzemeltető a következő célokból dolgozza fel a személyes adatokat:

6.az érintettel kötött szerződés teljesítése vagy egyéb kötelezettség teljesítése és szolgáltatások nyújtása:

7.a személyes adatokat az Üzemeltető és az érintett között létrejött szerződésről szóló tárgyalások során dolgozzák fel a szerződés megkötése, valamint a szerződéses kapcsolat időtartama alatt;

8.a marketing akció végrehajtása, annak értékelése és megszüntetése, a nyeremények átadása stb.

9.jogi kötelezettségek betartása (különösen számvitel, adózás és archiválás, segítségnyújtás az adminisztratív hatóságoknak, a rendõrségnek, a bíróságoknak stb.);

10.az Üzemeltető jogos érdekei, az Üzemeltető jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme;

11.az Operator szolgáltatások marketing és üzleti ajánlata:

12.Termékek és szolgáltatások üzleti ajánlatainak sugárzása: általános hirdetési hirdetmények küldése anélkül, hogy a címzettek egy meghatározott csoportját célozzuk meg;

13.egyéni ajánlat: reklámbejelentések küldése a természetes személyhez kapcsolódó egyes személyes szempontok értékelése után; az üzemeltető nem végez profilozást az Art. 22 szabályozás, mivel ez nem automatikus feldolgozás, hanem az egyedi ajánlatok kézi létrehozása;

14.üzleti információk küldése harmadik feleknek: üzleti értesítések küldése más adatkezelőknek, akiknek az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulásával és a személyes adatok feldolgozásáról szóló szerződés alapján továbbították;

15.Heureka kérdőívek küldése az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében; Az üzemeltető az elégedettség értékelése és más felmérések keretében továbbítja a személyes adatokat olyan mértékben és e-mail címmel egy harmadik félnek - egy másik adminisztrátornak - a Heureka Shopping s.r.o. A személyes adatok feldolgozási ideje ebben az esetben 3 év, és az érintett kifejezett hozzájárulására van szükség

16.Ha az érintett nem szolgáltatja személyes adatait, akkor nem lehet szerződést kötni az Üzemeltetővel és / vagy az abból eredő szolgáltatásokat nyújtani. A személyes adatok ebben az összefüggésben szükségesek az Üzemeltető meghatározott szolgáltatásának vagy termékének nyújtásához.

17.Az érintett köteles csak az Üzemeltetőnek valódi és pontos személyes adatokat szolgáltatni. Az Adat felelős a megadott Személyes adatok pontosságáért,  és valódiságáért. A szolgáltató nem felel a megadott adatok pontosságáért.

18Az üzemeltető minden erőfeszítést megtesz az illetéktelen feldolgozás elkerülése érdekében.

19.Az Üzemeltető jogosult az Adat személyes adatait harmadik személyeknek továbbadni a következő célokra: megrendelési folyamat befejezése, áruk szállítása, üzleti értesítések küldése, ügyfél-elégedettség felmérése, fogyasztói hitel nyújtása, ügyfélszolgálat, biztosítási termékek biztosítása, kárrendezés.

20.A személyes adatokat elektronikusan dolgozzák fel és fogják feldolgozni nem automatizált módon.

21. Az Üzemeltető az adatkezelő személyes adatait nyilvántartásban tartja azon ideig, amely nem szükséges ahhoz a célhoz, amelyre az Üzemeltető ezeket megszerezte.

22.Ha szeretne információt szolgáltatni egy adatmegőrzési időszakról, mint Ön, mint adatvédelmi tisztviselő, akkor lehetősége van kapcsolatba lépni velünk a felelős személynek elküldött e-mailben: Bordasfal.shop@gmail.com

23.Az érintettnek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez (a rendelet 15. cikke), a megadott adatok helyesbítéséhez (a rendelet 16. cikke), a törléshez (a rendelet 17. cikke), a feldolgozás korlátozásához (a rendelet 18. cikke), az adatok hordozhatóságához való jog (a rendelet 20. cikke), a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz (a rendelet 21. cikke), valamint az adatkezelőnek az adatalanyok automatizált feldolgozása alapján hozott döntésének megtámadására való jog Az ilyen döntés üzemeltetői felülvizsgálata emberi beavatkozással (a rendelet 22. cikke). E jogok gyakorlására bizonyos kivételek vonatkoznak, és ezért nem minden helyzetben alkalmazandó.

24.Az érintetteknek joguk van panaszt benyújtani a Felügyeleti Hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatala (www.dataprotection.gov.sk). Az EU felügyeleti hatóságainak áttekintése elérhető a https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 oldalon.

25.Ha az érintett személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a feldolgozáshoz való hozzájárulás, az érintett személy bármikor visszavonhatja azt, és jogosult ugyanolyan módon használni, amellyel hozzájárulását megadta.

26.A személyes adatok védelmének alapelveit az Üzemeltető dolgozta ki annak érdekében, hogy fokozza a megfelelő átláthatóságot, és megmagyarázza azokat az alapvető szabályokat, amelyeket az Üzemeltető tiszteletben tart az érintettek magánéletének és személyes adatainak védelme során.

27.Az Üzemeltető rendszeresen felülvizsgálja és frissíti az adatvédelmi irányelveket, a jelen irányelv legfrissebb verziója mindig érvényes. A jelenlegi verziót mindig az Üzemeltető oldalán teszik közzé. Rendszeresen ellenőrizze adatvédelmi irányelveit, hogy tájékoztassa Önt

Webhelyünk megfelelő működésének biztosítása érdekében néha kis adatfájlokat tárolunk. A kis szöveges fájl, amelyet a webhely a számítógépen vagy a mobil eszközön tárol, amikor böngészi. Ezzel a fájllal a webhely egy ideig tartja nyomon a lépéseit és preferenciáit (például bejelentkezés, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így nem kell újra felsorolnia őket, amikor legközelebb ellátogat a webhelyre, vagy böngészi annak oldalain. sütik, hogy emlékezzenek a felhasználói beállításokra, a közelmúltban megtekintett termékek, a hirdetések jobb adaptálása a látogatók érdekeihez és a weboldal szükséges funkcióihoz. A saját belátása szerint ellenőrizheti vagy törölheti - a részletekért lásd: aboutcookies.org. Törölheti a számítógépen tárolt összes és beállíthatja a legtöbb böngészőt, hogy megakadályozzák őket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a webhely felkeresésekor manuálisan módosítania kell néhány beállítást, és egyes szolgáltatások és szolgáltatások nem fognak működni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja . 

10. Záró és átmeneti rendelkezések 

Ha az ÁSZF és / vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek  bizonyul, az érvénytelenség   nem eredményezheti a Szerződés / ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét. Ebben az esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen  rendelkezést haladéktalanul egy új rendelkezéssel helyettesítik, hogy megőrizzék a vonatkozó érvénytelen vagy hatástalan rendelkezés által az elfogadásának időpontjában kitűzött célt. e szerződés megkötését.

Az irányadó anyagi és eljárási jog a Szlovák Köztársaság joga. A GBC-vel kapcsolatban vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitát, ideértve az áruk szállításával kapcsolatos vitákat is, kizárólag a Szlovák Köztársaság bíróságai rendezik és rendezik a szlovák jog szerint.

A GBC az eladó weboldalán való közzétételük napjától érvényes, és az eladó székhelyén vehető igénybe. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, megváltoztassa, módosítsa vagy kicserélje újakra, feltéve, hogy a megkötött szerződésekre az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes ÁSZF vonatkozik. A regisztráció befejezésével, valamint a megrendelés elküldésével és az ÁSZF szövegével a megállapodásra kattintva a megrendelési folyamat végén a www.bordasfal-shop.hu oldalon a vevő megerősíti, hogy a vevőnek a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott a szerződéstől való elállási jogról. (1) bekezdés törvény h) pontja 102/2014, Hogy ismeri és elfogadja az ÁSZF-et, a panaszkezelési eljárást, figyelembe véve azokat a szerződéses kapcsolat részeként.

Az ÁSZF ebben a verzióban közzétételre kerül és érvényessége 2018.05.25-től, és azokra a megrendelésekre vonatkozik, amelyeket ezen időpont után szállítanak a bevásárló portálon keresztül.

Üzemeltető (eladó):

FUSION Slovakia s.r.o.

Masarykova č. 2, 040 01 Košice,

IČO: 44 086 351, DIČ: 2022581990